AWS Plot WHITE PASS E.S., WA (863) SNOW WATER EQUIVALENT AWS Plot WHITE PASS E.S., WA (863) SNOW WATER EQUIVALENT